Басқарма
Компания

Басқарма

Бас директор
Басқарма төрағасы
Бас директордың орынбасары
Басқарма мүшесі
Заң мәселелері жөніндегі директор
Басқарма мүшесі
Қаржы директоры
Басқарма мүшесі
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Достық к. 18, Мәскеу БО, 10-қабат