Басқарма
Компания

Басқарма

Бас директор, Басқарма төрағасы
Бас директордың орынбасары, Басқарма мүшесі
Жалпы мәселелер жөніндегі директор
Қаржы директоры, Басқарма мүшесі
Заң мәселелері жөніндегі директор, Басқарма мүшесі
Өндіріс жөніндегі директор (соның ішінде логистика)
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Достық к. 18, Мәскеу БО, 10-қабат