ИОК-тағы жұмыс
«Исатай Оперейтинг Компани» компаниясының жұмыс

ИОК-тағы жұмыс

Үміткерді жіберу үшін, төменде көрсетілген форма арқылы кандидаттың деректер формасың жіберіңіз :

Вакансиялар

Міндеттері:
- Сейсмикалық және гравиметриялық деректерді кейінгі өңдеумен және түсінік берумен 2D, 3D сейсмикалық түсірімді және гравиметрияны жүргізуде жетекшілік ету.
- Лицензиялық аумақ бойынша геология және геофизика жөніндегі жиынтық есептемені, жылдық және жарты жылдық есептерді,техникалық жобалық құжаттаманы жасау;
- Сейсмикалық деректерді бұрғылау деректерімен өңдеу нәтижелерін біріктіру, тиісті геофизикалық бағдарламамен жұмыс бекетінде жұмыс істеу.


Біліктілігі мен тәжірибесі:
• «Геофизика» мамандығы бойынша жоғары білімі туралы диплом.
• Түсіру және сейсмикалық деректерді өңдеу бойынша 10 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі, Каспий маңы ойпатының геологиясын білу, зерттеулерге қатысу.
• Әртүрлі геофизикалық және геологиялық құралдармен және БЖ жұмыс тәжірибесі, саладағы бар БЖ негізінде сейсмикалық интерпретациялауды орындау қабілеті.

Үміткер туралы ақпарат нысаны

CAPTCHA

Міндеттері:
-Кәсіби кеңес беру, Оператордың қызметімен байланысты барлық құқық мәселелері бойынша зерделеу және қолдау
-Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша дәл түсінік беру және кеңес беру
-Құжат жобасын жасау, оларды қарау, Оператордың шарттық қызметіне қатысты кеңес беру
-Оператор құжаттарының (келісім-шарттың, меморандумның, хаттардың және басқа заңдастырылған құжаттың) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Серіктестердің қолданымдағы талаптарына заңды сәйкестігін қарау және тексеру.

Біліктілігі мен тәжірибесі:
Лауазымды иеленуші тұлғада мыналар болуы тиіс:
• Қазақстан Республикасының аумағында аккредиттелген Университеттің жоғары академиялық бағаларымен заң бакалавры дәрежесі.
• Ұқсас жобалар бойынша заң саласында кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі.
• Мұнай-газ саласында мәмілелерді жасау білімі мен тәжірибесі, жер қойнауын пайдалану заңнамасын білу
• Сервистік келісім-шарттар (соның ішінде халықаралық келісім-шарттар) бойынша кеңес беру жұмыс тәжірибесі.

Үміткер туралы ақпарат нысаны

CAPTCHA
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Достық к. 18, Мәскеу БО, 10-қабат