Комплаенс

Комплаенс


Комплаенс (ағылш.) «сәйкестік» – төмендегіге нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету процесі

Заңнама талаптары       Әдеп нормалары
Реттеушілердің талаптары       Бизнес тәжірибелері
Акционерлердің талаптары  

Комплаенстің функциялары мен негізгі міндеттері:

  • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ҚР заңнамасын, сыртқы нормативтік талаптарды және үздік халықаралық тәжірибелерді сақтау
  • «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі принциптерін сақтау
  • Сыбайлас жемқорлықпен күресу
  • Мүдделер қақтығысын басқару
  • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар жүйесін тиімді енгізу
  • Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау, бағалау және қайта бағалау
  • Жұмыскерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі процедураларды, сондай-ақ корпоративтік әдеп кодексін сақтауын бақылау

Серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нормативтік талаптардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі ішкі құжаттары:

  • Серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі саясаты
  • Серіктестіктің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты
  • Контрагенттердің сенімділігін тексеру жөніндегі саясат
Байланыс ақпараты:
Сіз Тәртіп кодексін кез келген бұзушылық туралы, соның ішінде сыбайлас жемқорлық, кемсітушілік, әдепсіз жүріс-тұрыс фактілері және өзге бұзушылықтар туралы хабарлай аласыз.
Жедел желі: +7 777 310 4002
WhatsApp нөмірі: +7 777 310 4002
Электрондық пошта: ioc-hotline@isatayoc.kz
Біз келесіге кепілдік береміз.
Құпиялылық және бейесімділік.
Өтініштердің 100 %-ын қарау.
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Достық к. 18, Мәскеу БО, 10-қабат