Операциялық қызметі
Компания

Операциялық қызметі

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР Кодексі талаптарына сәйкес ИОК «Исатай теліміндегі барлау жұмыстары жобасын» әзірлеп, ҚР ЭМ көмірсутектер кен орындарын барлау және игеру жөніндегі Орталық комиссиясының базалық жобалық құжаттар мен әзірлеме талдаулары мемлекеттік сараптамасының оң қорытындысын алды.

«Исатай теліміндегі барлау жұмыстары жобасы» Каспийдің теңіздік жағдайларында 2Д сейсмикалық жұмыстарды жүргізу және іздеу ұңғымасын бұрғылау кіретін геологиялық барлау жұмыс бағдарламасына негіз болады. «Проект разведочных работ на участке Исатай» обосновывает рабочую программу геологоразведки, в которую входит проведение 2Д сейсмических работ и бурение поисковой скважины в морских условия Каспия.

Биылғы жылы нәтижелері негізінде 2Д сейсмикалық зерттеулер мен ҚОЫБ-ны жобалауға техникалық жоба әзірленетін, фондық экологиялық зерттеулерді (бір маусым) жүргізу және батиметрияны орындау сәтті аяқталды.

Келесі жылы компания көлемі 220 қума км құрайтын далалық 2Д сейсмикалық жұмыстарды жүргізуге кірісуді жоспарлауда.

Компанияның техникалық мамандардан тұратын кәсіби тобы алға қойылған геологиялық барлау міндеттерін бірізді және тиімді орындауды сәтті жүзеге асырады».

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Достық к. 18, Мәскеу БО, 10-қабат